ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   แจ้งตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพในพื้อที่อำเภอกะเปอร์  11/4/2021 [1:28:20 PM]
IP Adress : 1.47.138.240
 

ตามที่ จรียา เงินแถบ มิจฉาชีพแม่ค้าบอนสีออนไลน์ได้หลอกลวงโดยการ Live ขายสินค้าบอนสี โดยมีผู้ที่สนใจสั่งซื้อของเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อลูกค้าโอนเงินชำระเรียบร้อยแล้วกลับไม่ส่งสินค้าหรือส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ ซึ่งผู้เสียหายได้มีการแจ้งความลงบึนทึกประจำวันบ้างแล้วบางส่วน ซึ่งหลักฐานบัตรประชาชนของมิจฉาชีพรายนี้ อยู่บ้านเลขที่ 34 ม.1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ เพื่อเป็นขอมูลต่อรูปคดีจึงขอความอนุเคราะห์ส่วนทัองถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และป้องปรามการกระทำของ นางสาวจรียา ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือทำลายชื่อเสียงคนในพื้นที่

จากคุณ : วิศรุต
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ