Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
“เมืองท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขาและทะเลครบวงจร วิถีชุมชนพอเพียงระดับประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาฝั่งอันดามัน”  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ทำเนียบบุคลากร
   ที่ทำการปกครองอำเภอ
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   - ตำบลม่วงกลวง
   - ตำบลกะเปอร์
   - ตำบลเชี่ยวเหลียง
   - ตำบลบ้านนา
   - ตำบลบางหิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือสั่งการ
หัวข้อ วันที่
การติดต่อราชการกับส่วนราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา 2019 (ดู : 12) 17 เม.ย. 3106
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด (ดู : 18) 29 พ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ (โควิด 19) (ดู : 26) 15 พ.ค. 2563
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 11) 7 ก.พ. 2563
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่1/2563 (ดู : 11) 22 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 (ดู : 6) 28 พ.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ดู : 9) 25 ต.ค. 2562
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ดู : 11) 23 ก.ย. 2562
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ดู : 18) 3 ก.ย. 2562
หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่9/2562 (ดู : 9) 26 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2562 (ดู : 13) 8 ส.ค. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่8/2562 (ดู : 7) 26 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ดู : 18) 24 ก.ค. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่7/2562 (ดู : 20) 24 มิ.ย. 2562
การสรรหา ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม (ดู : 22) 19 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 (ดู : 92) 27 พ.ค. 2562
ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล (ดู : 12) 23 เม.ย. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่5/2562 (ดู : 4) 23 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส (ดู : 7) 25 มี.ค. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่4/2562 (ดู : 6) 25 มี.ค. 2562
หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่3/2562 (ดู : 9) 25 ก.พ. 2562
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 9) 22 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077-828593-4 โทรสาร : 077-828594
Copyright © 2018. www.kapoe.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs