Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
“เมืองท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขาและทะเลครบวงจร วิถีชุมชนพอเพียงระดับประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาฝั่งอันดามัน”  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ทำเนียบบุคลากร
   ที่ทำการปกครองอำเภอ
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   - ตำบลม่วงกลวง
   - ตำบลกะเปอร์
   - ตำบลเชี่ยวเหลียง
   - ตำบลบ้านนา
   - ตำบลบางหิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือสั่งการ
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลฯ (ดู : 29) 22 ส.ค. 2565
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติฯ (ดู : 26) 1 ส.ค. 2565
แนททางปฏิบัติตามมาตรา 5 แห่งพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (ดู : 25) 25 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การไม่รับซื้อทองแดง (ดู : 22) 22 ก.ค. 2565
แนวทางการขอชี้แจง OIT (ดู : 56) 7 มิ.ย. 2565
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ดู : 95) 9 ก.พ. 2565
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 (ดู : 139) 30 พ.ย. 2564
การออกแบบ (ดู : 122) 30 พ.ย. 2564
การขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 220) 1 ก.พ. 2564
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (ดู : 262) 29 ม.ค. 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2563 (ดู : 206) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (ดู : 392) 25 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด (ดู : 305) 29 พ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ (โควิด 19) (ดู : 278) 15 พ.ค. 2563
การติดต่อราชการกับส่วนราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา 2019 (ดู : 199) 17 เม.ย. 2563
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 196) 7 ก.พ. 2563
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่1/2563 (ดู : 195) 22 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 (ดู : 357) 28 พ.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ดู : 208) 25 ต.ค. 2562
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ดู : 225) 23 ก.ย. 2562
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ดู : 247) 3 ก.ย. 2562
หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่9/2562 (ดู : 243) 26 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2562 (ดู : 200) 8 ส.ค. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่8/2562 (ดู : 201) 26 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ดู : 204) 24 ก.ค. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่7/2562 (ดู : 198) 24 มิ.ย. 2562
การสรรหา ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม (ดู : 276) 19 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 (ดู : 297) 27 พ.ค. 2562
ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล (ดู : 226) 23 เม.ย. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่5/2562 (ดู : 191) 23 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส (ดู : 192) 25 มี.ค. 2562
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่4/2562 (ดู : 212) 25 มี.ค. 2562
หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่3/2562 (ดู : 236) 25 ก.พ. 2562
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 201) 22 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077-828593-4 โทรสาร : 077-828594
Copyright © 2018. www.kapoe.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs