Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
“เมืองท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขาและทะเลครบวงจร วิถีชุมชนพอเพียงระดับประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาฝั่งอันดามัน”  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ทำเนียบบุคลากร
   ที่ทำการปกครองอำเภอ
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   - ตำบลม่วงกลวง
   - ตำบลกะเปอร์
   - ตำบลเชี่ยวเหลียง
   - ตำบลบ้านนา
   - ตำบลบางหิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือสั่งการ
 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 393 คน
ประกาศวันที่  25 กันยายน 2563
     ตามที่ อำเภอกะเปอร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 15กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนดแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
 
 
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ [ขนาดไฟล์ : 2.24 MB.]
 
 
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077-828593-4 โทรสาร : 077-828594
Copyright © 2018. www.kapoe.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs