Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
“เมืองท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขาและทะเลครบวงจร วิถีชุมชนพอเพียงระดับประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาฝั่งอันดามัน”  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ทำเนียบบุคลากร
   ที่ทำการปกครองอำเภอ
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   - ตำบลม่วงกลวง
   - ตำบลกะเปอร์
   - ตำบลเชี่ยวเหลียง
   - ตำบลบ้านนา
   - ตำบลบางหิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
 
  ภาพกิจกรรม
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 486 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562 เพื่อบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่   ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน และนำงานบริการ/สวัสดิการสงเคราะห์ มาให้บริการในท้องถิ่นห่างไกล และทุรกันดาร ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077-828593-4 โทรสาร : 077-828594
Copyright © 2018. www.kapoe.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs